Organizujte svoju “Šta budućnost želi”

Šta budućnost želi (eng. What the Future Wants) je interaktivna izložba usmjerena na mlade koja predstavlja različite poglede na tehnologiju, od ličnih, preko političkih, do planetarnih.

Kako tehnologija utiče na našu pažnju, naše podatke, naša prava, naša društva i naše životne sredine? Ova interaktivna izložba prilika je za mlade ljude da zastanu i razmisle o tome šta znači odrastati u digitalnom svijetu, da postave kritična pitanja o tehnologiji, da identifikuju šta žele zaštititi i šta žele promijeniti u svojoj digitalnoj budućnosti.

Razvijena skupa s 200 mladih ljudi između 13 i 18 godina, Šta budućnost želi, istražuje ključna pitanja u srži digitalnog iskustva mladih – kako je odrastati u digitalnom svijetu? Kako to utiče na tebe? U svojoj digitalnoj budućnosti, šta bi želio/la promijeniti, a šta zaštititi?

Za koga je ova izložba?

Izložba je namijenjena mladima od 13 do 18 godina. Može se koristiti u školama, bibliotekama, javnim prostorima, muzejima, festivalima i svuda gdje postoji prilika za učenje i interakciju. Izložba je kombinacija obrazovnih postera i interaktivnih akivnosti.

Zainteresovani ste da organizujete događaj?

Ako ste zaineresovani za organizaciju izložbe Šta budućnost želi, kontaktirajte nas na youth@tacticaltech.org i pogledajte naš Priručnik za postavku za više informacija.