Aktivita: Tváří v tvář

banner

Cíle učení

  1. Rozpoznej některé ze stávajících biometrických technologií a seznam se s jejich používáním.
  2. Zamysli se nad dopadem biometrických technologií na společnost.

Náhled karty aktivity

Tato aktivita doprovází plakát: Skutečný život tvého selfie.

Jste pedagog nebo pedagožka? Chcete tyto aktivity použít při výuce nebo v rámci workshopu? Na stránce s materiály pro další vzdělávání naleznete průvodce a miniworkshopy vycházející z aktivit projektu What the Future Wants (Kam směřuje budoucnost).