The Glass Room Misinformace

Hero image
Nikoline Arns 2018
K čemu dochází, když se při získávání téměř všech informací spoléháme na sociální média a na webové stránky? Které infor-mace vnímáme, a které nám naopak unikají? Jak poznáme, jestli je obrázek nebo tweet autentický a pravdivý? A co můžeme udělat, když si nejsme jisti?

Tato stránka je k dispozici v angličtině, italštině, němčině, francouzštině, španělštině, švédštině, slovinštině, litevštině, ukrajinštině, holanštině, ruštině, dánštině a brzy přibudou další jazyky.

Jak se vypořádat s misinformacemi

K čemu dochází, když se při získávání téměř všech informací spoléháme na sociální média a na webové stránky? Které informace vnímáme, a které nám naopak unikají? Jak poznáme, jestli je obrázek nebo tweet autentický a pravdivý? A co můžeme udělat, když si nejsme jisti?

Poutavá instalace pro samostatné poznávání o datech a soukromí, kterou můžete snadno uspořádat v rámci své vlastní akce, ve vaší organizaci nebo prostorech.

Informace se šíří rychle a snadno, možná až příliš snadno, a mají nebývalý dosah. Prozatím nedokážeme plně analyzovat a pochopit, jak dalekosáhlé sociální, politické a kulturní účinky bude mít tento vývoj v budoucnosti.

Do vytváření, přenosu a ukládání informací a dat se dnes zapojuje mnohonásobně vyšší počet lidí a metod, než tomu bylo v minulosti. Kromě toho existuje i množství firem, které na těchto procesech vybudovaly velký byznys. Když se všechny uvedené faktory spojí, může být těžké rozlišit skutečnost od fikce a rozeznat důvěryhodné zdroje od těch nedůvěryhodných.

Ať už se jedná o bot na Twitteru nebo o deepfake, všichni jsme obklopeni vysokofrekvenčními informačními impulsy, které pro nás často nejsou viditelné. Jako uživatelé a spotřebitelé on-line obsahu už nejsme jen neutrálními či pasivními příjemci informací – současně můžeme hrát hlavní roli při jejich šíření.

Bez ohledu na věk si musíme být vědomi toho, že nesprávné a někdy i zavádějící informace můžeme pomocí svých on-line aktivit, aplikací aj. sdílet a posilovat i my sami. Zvlášť pro mladé uživatele jsou aplikace a sociální sítě druhou přirozeností, a mnozí z nich sdílejí obsah s přáteli on-line, aniž by si jej nejdřív ověřili. Potíže s rozeznáním pravdivých a sporných informací však mají i starší lidé, a ti zároveň sdílí více obsahu než kterákoliv jiná věková skupina.

Prozkoumejte The Glass Room

Na této výstavě se dozvíte, jak sociální sítě a internet změnily způsob, jakým vnímáme informace a reagujeme na ně. Seznámíte se s influencery a s jejich tradičními i novými taktikami, ale i s tím, jakou roli v tomto toku informací hrajeme my, uživatelé a spotřebitelé. Zabýváme se i souvislostmi mezi osobními údaji, adresným cílením a našimi názory, postoji a chováním, ale také obchodními modely, které za tím vším stojí.

Doposud se po celém světě uskutečnilo více než 230 akcí The Glass Room a navštívilo je více než 219 000 lidí. Mnoho dalších akcí se plánuje na rok 2021. Když tedy uspořádáte svou vlastní výstavu The Glass Room, připojíte se k diskusi o datech a soukromí celosvětového rozměru.

Zjistěte, proč odhalit fake news není tak snadné, jak by se mohlo zdát, a proč samotný pojem fake news představuje stejný problém jako samotné falešné zprávy. Ponořte se do světa deepfakes, které dnes působí tak realisticky, že je prakticky není možné odhalit. V neposlední řadě zjistěte, proč jsou naše platformy sociálních sítí navrženy tak, abychom jim propadli, a jak dokážou měnit náš názor

Přečtěte si volně dostupnou publikaci Průvodce datovou detoxikací, ve které se vysvětluje, jak rozeznat fakta od fikce a proč je prospěšné pro každého kolem nás, když o trochu víc uvažujeme o tom, co sdílíme.

Seznamte se s online výstavou Misinformace

270,630 návštěvníků

Akce The Glass Room navštívilo více než 270,630 osob z celého světa.

375 akcí

Po celém světě se uskutečnilo více než 375 akcí The Glass Room.

54 zemí

The Glass Room lze uspořádat v podstatě kdekoli. Pokud uspořádáte svou vlastní výstavu The Glass Room, připojíte se k diskusi o datech a soukromí celosvětového rozměru.

Project Partners