Tactical Tech претставува

What the Future Wants

Изложбата, подготвена во соработка со млади луѓе, го истражува влијанието на технологиите врз општеството.


banner for youth saying What the Future Wants

What the Future Wants (Што сака иднината) е интерактивна изложба, фокусирана на млади луѓе, која прикажува различни перспективи на технологијата – почнувајќи од личната, преку политичката, сè до планетарната.

Како влијае технологијата врз нашето внимание, нашите податоци, нашите права, нашите општества и нашата животна околина? Интерактивната изложба претставува можност за младите луѓе да застанат за миг и да размислат за тоа што значи да пораснеш во дигитален свет, да формулираат критички прашања кон технологиите, да определат што би сакале да зачуваат и што би сакале да променат во нивната дигитална иднина.

Изложбата What the Future Wants е подготвена во соработка со 200 млади луѓе на возраст од 13 до 18 години. Оттука, ги истражува прашањата што се во сржта на дигиталното искуство на младите: Што значи да пораснеш во дигитален свет? Какво влијание има тоа врз тебе? И што би сакал/-а да зачуваш, а што да  промениш во твојата дигитална иднина?Изложбата, подготвена во соработка со млади луѓе, го истражува влијанието на технологиите врз општеството.

This exhibition is licensed under Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Продолжи кон експонатите